Εικονική Περιήγηση

Για να περιηγηθείτε στο χώρο κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι μέσα στο παράθυρο (σε laptop διπλό tap και κρατήστε) και κρατήστε το πατημένο μετακινώντας το ποντίκι στην κατεύθυνση που θέλετε να κοιτάξετε ρυθμίζοντας παράλληλα την ταχύτητα περιστροφής.