Προσφορές

Προσφορά για ένα δίκλινο δωμάτιο στις 3 διανυκτερεύσεις μία επιπλέον διανυκτέρευση δώρο.
Για τον μήνα Μάιο και για την περίοδο από 1/10 έως 10/10
Τιμή: 162€
Προσφορά για ένα δίκλινο δωμάτιο στις 4 διανυκτερεύσεις μία επιπλέον διανυκτέρευση δώρο.
Για την περίοδο από 1/6 έως 15/6 και για την περίοδο από 10/9 έως 30/9
Τιμή:240€