Πολιτική Κρατήσεων

  • Για την κατοχύρωση της κράτησής σας είναι αναγκαία η κατάθεση του 50% του συνολικού ποσού. Η εξόφληση υπολοίπου καταβάλεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την ημερομηνία της άφιξής σας ή το αργότερο κατά την άφιξή σας. *Για κρατήσεις έως 3 διανυκτερεύσεων, είναι αναγκαία η εξόφληση του συνολικού ποσού.

  • Ακυρώσεις γίνονται δεκτές τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης χωρίς καμία επιβάρυνση. Για ακυρώσεις μετά από την προθεσμία αυτή, υπάρχει επιβάρυνση 50% της συνολικής αξίας της συμφωνηθείσας περιόδου.

  • Σε περίπτωση αναχώρησης πριν την συμφωνηθείσα ημερομηνία πρέπει να καταβάλλεται το 50% των ημερών που δεν έγιναν χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.Ν1652/86.


  • Για παραμονή έως δύο ημερών, η τιμή του δωματίου μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10%.


  • Για προσθήκη κλίνης σε δίκλινο ή μονόκλινο υπνοδωμάτιο η αντίστοιχη τιμή μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10%.

  • Για χρήση της κατοικίας μέχρι ώρα 18:00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50% της ημερήσιας τιμής. Πέραν της ώρας αυτής, καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.

  • Check In 13:00 | Check Out 11:00